HR2day

Onze systemen, waaronder ons HR-systeem, moeten de beweging die we maken naar flexibel onderwijs ondersteunen. Het contract met de huidige HR-systeemleverancier loopt af. Dat bood Avans de kans om, via een aanbesteding, op zoek te gaan naar een nieuw systeem dat past binnen onze Ambitie 2025. Leverancier HR2day heeft deze aanbesteding gewonnen.

Standaardisering en organisatie ontwikkeling

De inrichting van het HR-systeem is gebaseerd op de huidige selfservice processen. Daarmee draagt het systeem bij aan verdere standaardisering binnen Avans. Het HR-systeem faciliteert de ontwikkelingen en wijzigingen van het organisatiemodel door een organisatiestructuur die hierbij past. Het systeem beweegt flexibel mee met de inrichting van de organisatie, onder andere richting onderwijsvernieuwing en zelforganisatie. Het HR-systeem stelt medewerkers in staat om eenvoudig, via een app, HR-zaken te regelen. En leidinggevenden kunnen ook via een app HR-mutaties doorvoeren. Door digitalisering en standaardisering levert het systeem tijdwinst op. Ook draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Avans doordat alles digitaal geregeld kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan arbeidsovereenkomsten, deze worden digitaal ondertekend en direct in het digitaal personeelsdossier van de medewerker gezet, hier komt geen papier meer aan te pas.

Voordelen

Het systeem kent een aantal voordelen ten opzichte van ons vorige systeem.

  • Het is intuïtiever en heeft een aantrekkelijk, goed leesbaar dashboard.

  • Er is naast een webomgeving ook een app beschikbaar die het mogelijk maakt om eenvoudig vanaf je mobiel HR-zaken te regelen.

  • Het systeem werkt met een signaalfunctie en attendeert je er dus op als je openstaande taken hebt. Makkelijk voor de gebruiker.

Bekijk de video om een indruk te krijgen van hoe HR2day eruit ziet.

Tijdlijn

In de tijdlijn zie je tot aan januari 2023 welke stappen we zetten om te komen tot de inrichting en implementatie van HR2day.

Tijdlijn HR2Day

Waarom kiest Avans voor HR2day?  

Avans heeft gekozen voor HR2day omdat ze een partner zochten die samen met Avans wil doorontwikkelen. Hierdoor zijn we in staat om in te spelen op wijzigingen die nodig zijn in de toekomst.

In onderstaande video leggen we waarom Avans kiest voor een nieuw HR-systeem en hoe dit bijdraagt aan de realisatie van onze Ambitie.

Contact

Neem voor vragen over HR2day contact op met Corry Aarts, Product Owner HR2day.