Examencommissie

Avans studenten kunnen contact opnemen met hun examencommissie als ze vragen, verzoeken of klachten hebben. Denk bijvoorbeeld aan vrijstelling voor een vak of de mogelijkheid om een examen over te doen. Met de online applicatie "Examencommissie.avans.nl" worden deze vragen en verzoeken veilig en zorgvuldig behandeld.

Collegezaal leeg

Vanaf eind november 2020 heeft een Avans team hard gewerkt om tot de realisatie van deze applicatie te komen. De online tool is helemaal binnen Avans ontwikkeld in Mendix. Daarbij kon inhoudelijk veel gebruik gemaakt worden van de basisfundamenten uit de al bestaande applicatie MijnExcie. Met de nieuwe applicatie wordt doorontwikkelen makkelijker en kan beter ingespeeld worden op technische eisen en de wettelijke richtlijnen uit de Onderwijs- en Examenregeling (OER), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Privacy staat voorop

Wat voorop blijft staan, is de privacy voor de student. Zo is het versturen van een mail, chat of Word-document over soms best lastige zaken verleden tijd. De communicatie verloopt veilig en AVG-proof, en enkel de student (of docent) en leden van de desbetreffende examencommissie hebben toegang tot de informatie. Na het inloggen in de nieuwe applicatie wordt de student in een aantal overzichtelijke stappen geholpen om zorgvuldig en compleet een vraag of verzoek in te dienen. Zo kiest de student in eerste instantie het type verzoek. Op basis daarvan wordt bepaald welke vervolgvragen of bijlagen nodig of wenselijk zijn.

Ook voor docenten

Ook docenten kunnen gebruik gaan maken van de applicatie. Zo kunnen ze op dit moment een vraag van de examencommissie via deze applicatie beantwoorden. Ook kunnen ze een vermoeden van onregelmatigheid melden via deze weg, en een verzoek tot resultaat- of normaanpassing indienen. De applicatie geeft daarnaast een goed overzicht en inzicht voor de student/docent en de desbetreffende examencommissie over wat er is ingediend, en wanneer een reactie verwacht kan worden. Daarmee is de applicatie Examencommissie straks hét centrale punt om in contact te komen met de examencommissie(s).

Contact

Kim Cortenraad is als Product Owner van dit Avans team verantwoordelijk voor de realisatie van deze applicatie. Voor vragen kun ook je terecht bij examencommissieapplicatie@avans.nl of het Servicepunt.