Zelf een ICT-idee aandragen

Al geruime tijd bestond er de behoefte aan een meldpunt voor goede initiatieven met een ICT invalshoek. Dat meldpunt is nu een feit.

ICT-idee aandragen

Als medewerkers vanuit de dagelijkse praktijk of door innovaties in de markt goede initiatieven zien, kunnen ze deze indienen. Het gaat dan uiteraard om ideeën en behoeftes waar een ICT/digitaliserings-vraagstuk aan gekoppeld is.

  • Heeft een idee of behoefte betrekking op de verbetering van de ICT in ons onderwijs, klop dan even aan bij de ICTO Coach van jouw academie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vervanging van een applicatie of de aanschaf van nieuwe hardware ten behoeve van onderwijs. Samen kijken jullie of het bijdraagt aan onze innovatie op onderwijs. Is dit het geval dan doet jouw ICTO Coach een aanvraag bij de Regiegroep Informatievoorziening.

  • Initiatieven of ideeën op het vlak van de verbetering van onze bedrijfsvoering kun je zelf indienen via het online formulier op ServicePunt.

Werk

Elke week bespreekt de Regiegroep Informatievoorziening (RIV) de ingestuurde initiatieven en wordt bekeken of dit idee wenselijk en haalbaar is. Na beoordeling en goedkeuring van een initiatief door de RIV kan het desbetreffende team daarmee aan de slag.