Wat hebben we al gerealiseerd

Tussen 2017 en 2020 hebben we samen met elkaar, studenten én het werkveld veel dialoogsessies gevoerd. Hieruit formuleerden we onze Ambitie 2025: Wendbaar & veerkrachtig. 2020 stond in het teken van Corona. Dat bracht onder meer studentenwelzijn en Tech & Data in een versnelling. Daarnaast investeerden we tijd in het uitwerken van de visies, kaders, afspraken en randvoorwaarden van de verschillende onderwerpen binnen de Ambitie, namelijk Onderwijs, Organisatie, Tech & Data, Co-Creatie en Onderzoek. 

Ambitie 2025 visual witte achtergrond
Nieuwsupdate Ambitie juli 2021

Sinds het begin van dit jaar hebben we de implementatie klaargemaakt en ingericht: het transitieteam is samengesteld, de bouwteams zijn gevormd en de ambassadeurs zijn opnieuw bij elkaar gebracht. Ook ontwikkelden we een implementatieplan. Daarmee is het basiskamp opgezet.

De afgelopen periode werkte het transitieteam, samen met de bouwteams Onderwijs, Organisatie, Tech & Data en Co-Creatie én de deelonderwerpen Master-opleidingen, Studenten-welzijn en Onderzoek via een aantal sessies toe naar het eerste plateauplan. Dit plan beschrijft wat de verschillende bouwteams opleveren in de periode tussen september t/m december. Deze inhoud en het verhaal erbij toetsten we bij studenten. Maar ook bij enkele van de ambassadeurs die sinds mei 2021 opnieuw vanuit de academies, diensten en expertisecentra zijn aangesloten bij de ambitie. Zij delen informatie en sentimenten over de ambitie binnen hun eigen werkomgeving. 

Tot slot heeft het College van Bestuur de visie op praktijkgericht onderzoek & doorwerking vastgesteld.