Toetsen op afstand

Door de beperkte toegankelijkheid van de Avansgebouwen kunnen sommige toetsen niet worden uitgevoerd zoals gepland. Door toetsen aan te passen kunnen we de studeerbaarheid en doceerbaarheid op korte en lange termijn verbeteren.

Voor het aanpassen van toetsen bieden we richtlijnen, die tevens de visie van Avans Hogeschool weergeven op gewenste (en ongewenste) aanpassingen.

Drie belangrijke algemene uitgangspunten hierbij zijn:

  • Neem geen onnodige risico’s. De impact van toetswijzingen kan groot zijn, de consequenties van fouten tijdens afname nóg groter.

  • Werk samen. Betrek experts bij toetswijzigingen (bijvoorbeeld onderwijskundige, technische en juridische vakkundigheid).

  • Handhaaf je kwaliteit. Vraag je bij alle wijzingen af: toets ik nog betrouwbaar, valide en transparant? Toets ik nog steeds alle leerdoelen? Minimaliseer ik de kans op fraude?

Afbeelding toetsen op afstand

Beslisboom Toetsen op afstand

Contact

Heb je nog vragen, opmerkingen en suggesties? Stuur dan een berichtje aan Toetsen op Afstand.

Veelgestelde vragen

Laat je inspireren!

Positieve ervaring met surveillance op afstand

Sinds vorig jaar is Avans gestart met een pilot rondom online toetsen met surveillance op afstand. Deelnemende studenten maken dan een online Remindo-toets op een ‘eigen locatie’. Met behulp van een speciale plug-in in...

Ontdek meer

Digitaal toetsen in Avans stijl

Het kernteam Digitaal Toetsen – onderdeel van de digitaliseringstrajecten binnen Avans – heeft dit jaar door corona behoorlijk wat op zijn spreekwoordelijke bordje gekregen. Veel processen zijn in een stroomversnelling...

Ontdek meer

Toetsen op afstand en online proctoring

Op dit moment vraagt het veel van onze inzet en creativiteit om het onderwijs doorgang te laten vinden, ook op het gebied van toetsing. Daarbij moeten afwegingen gemaakt worden: wat is haalbaar, wenselijk en toegestaan?

Ontdek meer

Uitgangspunten voor online onderwijs

Uitgangspunten opgesteld door de ICTO-coach en de onderwijskundig adviseur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB).

Ontdek meer
1 4