Toetsen op afstand

Door de sluiting van de Avansgebouwen kunnen sommige toetsen niet worden uitgevoerd zoals gepland. Door toetsen aan te passen kunnen we de studeerbaarheid en doceerbaarheid op korte en lange termijn verbeteren.

Voor het aanpassen van toetsen bieden we richtlijnen, die tevens de visie van Avans Hogeschool weergeven op gewenste (en ongewenste) aanpassingen.

Drie belangrijke algemene uitgangspunten hierbij zijn:

  • Neem geen onnodige risico’s. De impact van toetswijzingen kan groot zijn, de consequenties van fouten tijdens afname nóg groter.

  • Werk samen. Betrek experts bij toetswijzigingen (bijvoorbeeld onderwijskundige, technische en juridische vakkundigheid).

  • Handhaaf je kwaliteit. Vraag je bij alle wijzingen af: toets ik nog betrouwbaar, valide en transparant? Toets ik nog steeds alle leerdoelen? Minimaliseer ik de kans op fraude?

Afbeelding toetsen op afstand

Beslisboom Toetsen op afstand

Contact

Heb je nog vragen, opmerkingen en suggesties? Stuur dan een berichtje aan Toetsen op Afstand.

Veelgestelde vragen

Laat je inspireren!

Toetsen op afstand en online proctoring

Op dit moment vraagt het veel van onze inzet en creativiteit om het onderwijs doorgang te laten vinden, ook op het gebied van toetsing. Daarbij moeten afwegingen gemaakt worden: wat is haalbaar, wenselijk en toegestaan?

Ontdek meer

Uitgangspunten voor online onderwijs

Uitgangspunten opgesteld door de ICTO-coach en de onderwijskundig adviseur van de Academie voor Veiligheid en Bestuur (AVB).

Ontdek meer

Lessen en toetsen op afstand

Naast de mogelijkheid om digitaal samen te werken, is het op afstand volgen van lessen en doen van toetsen ook een onderdeel van onze digitale toekomst. Dit sluit naadloos aan bij onze ambitie om inclusief onderwijs te...

Ontdek meer
1 3