Maak kennis met de bouwteamleiders

Elk ambitiethema krijgt een eigen bouwteam: dus voor Onderwijs, Co-creatie, Organisatie en Tech & data. De bouwteamleiders van elk thema bekijken gezamenlijk wat er nodig is en wat er voor de langere termijn op de planning staat. Naast de inhoud bespreken ze op welke manier we willen zorgen voor samenhang en verbinding. Hoe we samen met academies, expertisecentra en diensten lerend op weg gaan. En hoe we onderling gaan samenwerken.

Even voorstellen: de bouwteamleiders

Bouwteamleiders

Pauline Kamphorst: bouwteam Onderwijs

In dit bouwteam komen de volgende onderwerpen samen: onderwijsmodel, onderwijsinnovatie, professionalisering en informatievoorziening.

Pauline: “Groot denken, klein beginnen en vooral ook gewoon beginnen: in pilots of experimenten met leervragen vanuit het onderwijsmodel en de opleidingen aan de slag en zo wat werkt verder uitrollen en wat niet werkt aanpassen. Met de visie steeds voor ogen.”

Clemens van den Broek: bouwteam Co-creatie

Het Avans ambitiebouwblok Co-creatie heeft 4 vergezichten opgesteld voor Ambitie 2025.

  1. Avans wil in 2025 relatiemanagement ingericht hebben.

  2. Daarbij hoort goedwerkende informatievoorziening.

  3. Avans houdt rekening met behoeftes van externe relaties passend binnen de thema's en zwaartepunten.

  4. In 2025 werkt Avans volgens dezelfde visie op co-creatie. Co-creatie is dan een vanzelfsprekend onderdeel binnen onderwijs en onderzoek, zowel in de ontwikkeling als de uitvoering.

Clemens: “We hebben co-creatie nodig om verbonden te blijven bij de innovaties in de samenleving. We willen tijdig kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en de beroepspraktijk. Het team co-creatie is dan ook een multidisciplinair team. We definiëren co-creatie als een proces van samen oplossingen creëren die tegemoetkomen aan een algemeen belang.“

Adea van Doorn: bouwteam Organisatie

In dit bouwteam komen de volgende onderwerpen samen: organisatieontwikkeling en zelforganiserende teams, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering, professionalisering en informatievoorziening.

Adea: “We bouwen aan een organisatie die het nieuwe onderwijsmodel zo goed mogelijk ondersteunt en onderzoek vanuit de visie mogelijk maakt. Dat betekent dat onze organisatie gaat veranderen en dat vraagt van ons bouwteam dat we heldere, behapbare stappen formuleren. Stappen die qua tempo en ambitie aansluiten bij wat er nog meer bij Avans gebeurt.”

Gerdinand Bosch: bouwteam Tech & Data

In dit bouwteam komen de volgende onderwerpen samen: visie op data, Avans Informatievoorziening (IVA) en Artificial Intelligence (AI). Daarnaast staat dit bouwblok ten dienste van de overige bouwblokken via het Value4Education model.

Gerdinand: "Technologie en data staan in het onderwijs ten dienste van de student, docent en onderzoeker. Hoe? Dat leren we ‘al doende’ en altijd in samenspraak met de andere bouwteams. Daar waar het bij onze missie en ambitie past blijven we ons continu ontwikkelen. Zo dragen wij als bouwteam positief bij aan de waarde die Avans levert aan de maatschappij.”

Samenstelling bouwteams

Elk bouwteam bestaat uit een bouwteamleider. Een klein vast team dat door de bouwteamleider wordt bepaald. En een bijenkorf aan in- en uitvliegende vertegenwoordigers van de academies, diensten en expertisecentra, uitvoerders voor de diverse initiatieven en projectondersteuning.

Benieuwd naar de invulling van de bouwteams, bezoek de bouwteam samenstelling pagina.

Taken bouwteams

  • Coördinatie van de inhoudelijke en procesmatige implementatie van lopende en in voorbereiding zijnde initiatieven – binnen een bouwblok.

  • Opstellen van een plateauplan en initiatiefvoorstellen en -plannen.

  • Onderlinge afstemming van initiatieven binnen en buiten het bouwteam met uitvoerenden en directies van eenheden.

Elk bouwteam stelt aan het begin van elk plateau, de tijdsperiode waarin doelen moeten worden gerealiseerd, een eigen bouwteamplan op. Dit plan sluit aan op de doelen van hun thema en wordt uitgevoerd binnen het tijdspad van het plateau. De initiatieven die binnen een bouwblok vallen worden inhoudelijk en procesmatig geïmplementeerd door de bouwteams. De bouwteamleiders zorgen voor onderlinge afstemming van initiatieven binnen en buiten het bouwteam met uitvoerenden en directies.

Het totaal van deze bouwteamplannen consolideren we tot een gezamenlijk plateauplan waarin alle plannen samenkomen. Zo is er ruimte voor het realiseren voor een passende uitvoering binnen een gezamenlijk ritme. In de bouwteams zijn deelonderwerpen die veel samenhang hebben, geclusterd. Sommige onderwerpen komen terug in elk van de bouwteams, zoals professionalisering en digitalisering. Deze vallen binnen de ‘uitgebreide regie’ van het transitieteam.