Hoe wij werken bij Avans

Om Ambitie 2025 waar te maken, werken de teams rondom digitalisering met een aantal innovatieve methodieken. Deze zijn ook nieuw voor en binnen Avans. Continue verandering in de organisatie en werkprocessen brengen. Dat is eigenlijk wat we met het inzetten van deze methodes doen. Digitale transformatie is namelijk geen proces met een kop en een staart. Het gaat steeds door. Alle methodieken zijn hierop gericht en maken Avans flexibeler, wendbaarder en veerkrachtiger. We kunnen zo sneller reageren op recente ontwikkelingen. En dat is belangrijk, want die gaan razendsnel.

Ontdek onze methodes

Agile werken

Agile staat letterlijk voor wendbaar, lenig en flexibel. Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren. Het stelt Avans in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld.

Funnel communicatie afbeelding

Zelf een initiatief aandragen

Al geruime tijd bestond er de behoefte aan een meldpunt voor goede initiatieven met een ICT invalshoek. Dat meldpunt is nu een feit.

Enterprise Architectuur

Enterprise Architectuur heeft als doel ervoor te zorgen dat Avans zich op alle vlakken in de gewenste richting ontwikkelt.