Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste ambitie-nieuws.

Ontdek meer
Filter op Thema's
Jantine Versterre, Paul Rüpp en Linda Lemmens over de herinrichting van de opleidingen

Ambitie 2025: Academies buigen zich over nieuwe inrichting opleidingen

Flexibel onderwijs waarin studenten zelf hun leerroute bepalen. Dat is de ambitie voor 2025. En dat vraagt om een andere inrichting van de organisatie. Voorzitter van het College van Bestuur Paul Rüpp en...

Ontdek meer
Afbeelding student die vanuit thuis lessen volgt

Ambitie 2025: samen lerend op weg

Zoals we eerder lieten weten, werken we hard aan een implementatieplan en -aanpak om samen onze Ambitie te verwezenlijken. We staan voor een flinke opgave, die meer samenwerking vraagt tussen opleidingen en over...

Ontdek meer

Onderwijsbreed oplossingen vinden sámen met het werkveld

Door samen te werken met het werkveld kan Avans bijdragen aan vraagstukken op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. ...

Ontdek meer
Student met boek en laptop.

Avans werkt aan nieuw onderwijsmodel

Avans Hogeschool werkt aan een nieuw onderwijsmodel die het mogelijk maakt voor studenten om hun eigen leerroute te...

Ontdek meer
Twee studenten die met elkaar in gesprek zijn.

Peercoaching: met hulp van medestudent je zorgen te lijf

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze...

Ontdek meer
Student die kan deelnemen aan het Switch programma wanneer ze twijfelt over haar studiekeuze.

‘Met SWITCH zeggen we tegen uitvallers: we zorgen dat het goedkomt’

Succesvol studeren lukt als je lekker in je vel zit. Daarom heeft Avans grote ambities op het gebied van...

Ontdek meer
Welzijnsmonitor App

Studenten checken straks welzijn via app

Studentenwelzijn is een speerpunt in Avans’ Ambitie 2025. In deze serie focussen we op 4 projecten rond dat thema. Deze...

Ontdek meer

Welkom 2021: nieuwe ambitieperiode van start

De nieuwe ambitieperiode is van start gegaan. Samen zetten we weer grote stappen om Ambitie 2025 te realiseren.

Ontdek meer

Ambitie 2025: een bewogen jaar en eerste stappen gezet

We kijken terug op een bewogen jaar, waarin we - ondanks corona - samen ook mooie stappen hebben gezet op weg naar het...

Ontdek meer

Ambitie 2025 is bekend; hoe we er gaan komen nog niet

Dit najaar deden we een onderzoek bij het Avans-panel naar de beleving van en communicatie over de Ambitie 2025. Hierop...

Ontdek meer

Paul Rüpp: 'We willen opleidingen herclusteren'

Een Avansacademie van de toekomst bestaat uit gemiddeld 2500 studenten en 150 medewerkers. Dat is een van de concreet...

Ontdek meer