Ervaringen

De ambitie zie je, doe je én voel je samen. De ervaringen delen versterkt die verbondenheid. Daarom lees je hier de mooiste verhalen.

Ontdek alle ervaringen
Filter op Thema's
Kartrekker Ingeborg Vandepoel - Professionalisering

Professionalisering: Durf te leren!

In Ambitie 2025 staat het opleiden van studenten tot wendbare en veerkrachtige professionals centraal. Professionals die zich weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Om die aankomende professionals op te...

Ontdek meer
Aan het werk in de kas. Urban Living Lab Zomerfestival

Urban Living Lab Zomerfestival: de oogst van samen denken en doen

Voedsel verbouwen op je balkon, robots die gewassen kunnen verzorgen: de community Gerobotiseerde Stadslandbouw werkt in co-creatie aan kleine en grote revoluties in onze voedselvoorziening. Tijdens het Zomerfestival...

Ontdek meer
Janneke en Elies over zelforganisatie.

Out of control

Docenten Business Innovation Janneke Brouwers en Elies Hagedoorn vormen samen met collega-docent Marieke van den...

Ontdek meer
Teamoverleg buiten

Teamkracht

Zelforganisatie moet helpen om onze Ambitie 2025 te realiseren door verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag...

Ontdek meer

Bijdragen aan een nieuwe, innoverende visie op onderwijs

Gerwin Pols is Product Owner ‘Verzorgen Onderwijs’. Daarmee ondersteunt hij samen met zijn teams en collega’s het...

Ontdek meer

De leer- en ontwikkelfabriek waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken

Avans Hogeschool is de eerste in Nederland die de Cyber Physical Factory (CPF) eind januari 2021 heeft neergezet als...

Ontdek meer

Gate2 en de kansen voor modulair onderwijs

Op een gewone werkdag lopen 50 tot 60 studenten van Avans en ROC Tilburg rond op het terrein van Gate2 in Rijen waar de...

Ontdek meer
Studenten die samenwerken

Multidisciplinair onderwijs: Studenten vissen de krenten uit elkaars pap

Docent Olaf Crutzen bedacht de minor Smart Industry en Internet of Things. “Vanuit de minor bezochten we Festo, een...

Ontdek meer

Praktijkgericht onderzoek als aanjager van innovatie

“Een theoretische basis is nodig. Daarna moeten we de schoolbanken uit en de praktijk in. Zoals benoemd bij co-creatie...

Ontdek meer

Een sterk staaltje co-creatie in de Cyber Physical Factory

Op initiatief van Avans Academie Engineering & ICT en in nauwe samenwerking met het werkveld en (regionale) overheid...

Ontdek meer

“Vakdidactisch moeten we ook de TikTok-generatie aan ons binden”

Een kijkje in de keuken van de Academie voor Marketing en Business Management (AMBM): Aanpakken, experimenteren, praten...

Ontdek meer