Kick-off Artificial Intelligence in onderwijs

  • Datum 23 november 2020
  • Tijd 15:00 - 17:00

Hoe zorgt Artificial Intelligence voor beter onderwijs?

Een verantwoorde toepassing van Artificial Intelligence (AI) kan bijdragen aan beter onderwijs en het beter benutten van talent. Iedereen die in het onderwijs werkt, ziet in AI kansen én bedreigingen. Toch is dit nog maar weinig geconcretiseerd en wordt versnipperd gewerkt aan het benutten van die potentie en het voeren van de dialoog.

Een aantal initiatiefnemers, waaronder DIF-directeur Gerdinand Bosch, gaat daar met de Nederlandse AI-coalitie (NLAIC) verandering in brengen en jij kan meedoen.

Je bent van harte uitgenodigd voor de Kick-off van de Werkgroep Onderwijs op maandag 23 november van 15:00 tot 17:00 uur.

De Kick-off is een online conferentie. Een groep mensen uit het onderwijs, onderzoek, overheid en bedrijfsleven die samenwerken aan het wegnemen van blokkades en versnellen van waardevolle toepassing van AI in het Nederlandse onderwijs. Er zijn sprekers uit binnen- en buitenland over concrete succesvolle voorbeelden van toepassingen én over dilemma’s en knelpunten.

Aanmelden

Via deze link meld je je aan voor de Kick-off op 23 november. Meer informatie over de NLAIC en de Werkgroep Onderwijs lees je op de website van NLAIC.

Aanmelden

Meld je aan!

Alle voltijd- en duale opleidingen geven tijdens de online Open avonden op 10, 11 en 12 november op verschillende momenten een presentatie.

Deeltijd online Open avond
19:30 - 21:30
19:30 - 21:30
1 2