Onderwijs op afstand

Nu onderwijsactiviteiten op locaties al geruime tijd grotendeels zijn vervallen en medewerkers nog altijd thuiswerken vanwege het coronavirus zijn we noodgedwongen aangewezen op afstandsonderwijs en samenwerken op afstand. Dat biedt beperkingen maar zeker ook kansen.

Student volgt onderwijs op afstand vanuit haar studentenkamer

Beperkingen maar zeker ook kansen

Door het werken en studeren op afstand hebben we een enorme spong voorwaarts gemaakt op het gebied van digitalisering. Eén van de pijlers van de ambitie 2025. De kennis die we het afgelopen jaar hebben opgedaan hebben we gebundeld op deze speciale themapagina. Zo vind je er veel informatie, instructies en veel gestelde vragen over online werken. Er is onder meer aandacht voor hoe je lesactiviteiten online kunt aanbieden en hoe Avans omgaat met toetsen. Want ondanks deze uitzonderlijke situatie vinden we het belangrijk dat we de studievoortgang bevorderen en zoveel mogelijk vertraging proberen te voorkomen.

Afbeelding medewerker die vanuit thuis aan het werk is.

AVANS BLIJFT THUIS!

We zijn alweer een hele periode thuis aan het werk of aan het studeren. Reden genoeg om bij medewerkers en studenten een kijkje te nemen hoe het thuiswerken hen vergaat. In de serie "Avans blijft thuis" brengen we een bezoek aan hun thuiswerkplek en delen zij hun ervaringen.

Bekijk de video's

Toolbox digitale werkvormen

In een fysieke les, weet je als docent welke werkvormen je kunt gebruiken voor welke doeleinden. Deze toolbox heeft als doel om de bekendheid met digitale werkvormen te vergroten en om te inspireren. Daarnaast willen we je tips meegeven over waar je rekening mee moet houden bij digitaal onderwijs.

Toolbox digitale werkvormen
Student volgt online onderwijs vanuit thuis

Online onderwijs

Online onderwijs is in een stroomversnelling gekomen toen Avans als gevolg van de coronacrisis gedwongen werd om onderwijs op afstand aan te bieden. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan allerlei oplossingen om dit mogelijk te maken. We hebben fysieke lessen omgezet naar online onderwijs, tentamens afgenomen op afstand en zelfs de Open avonden hebben met succes plaats gemaakt voor een digitale variant.

We hebben als organisatie grote stappen gezet, niet alleen op technisch vlak, en daar mogen we best trost op zijn!

Ontdek meer

Toetsen op afstand

Op dit moment vraagt het veel van onze inzet en creativiteit om het onderwijs doorgang te laten vinden, ook op het gebied van toetsing. Daarbij moeten afwegingen gemaakt worden: wat is haalbaar, wenselijk en toegestaan?

Ontdek meer

Alle tools op een rijtje

De ICTO-Coaches van Avans Hogeschool hebben een overzicht gemaakt van alle digitale onderwijs tools die we tot onze beschikking hebben en ze een plek gegeven op tools.avans.nl. Deze handige tools kunnen gebruikt worden om online onderwijs mogelijk te maken. Denk aan didactische ondersteuning voor lessen, om informatie te tonen of te delen en interactiviteit te bevorderen. Elke dag komen er ergens ter wereld wel een aantal van dit soort tools bij. Dan is een overzichtelijk, open platform waar al die online tools bij elkaar staan wel erg handig.

Probeer het uit

Webinars

De Coronacrisis raakt ons allemaal en het einde is helaas nog niet in zicht. Om de kwaliteit van het hoger (digitaal) onderwijs in Nederland te verbeteren en te behouden worden er door verschillende onderwijsinstellingen webinars georganiseerd rondom het thema online onderwijs. Deel je ervaringen en laat je inspireren!

Laat je inspireren
SURF ICT Versnellingsplan

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

Met het 4-jarig Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT kunnen hogescholen en universiteiten substantiële stappen zetten op het gebied van digitalisering. Het versnellingsplan zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en erva­ringen. Zodat het hoger onderwijs snel en concreet aan de slag kan gaan met thema’s waar synergie mogelijk is en kansen liggen. Denk aan het verbeteren van de facilitering en professionalisering van docenten op het gebied van onderwijs(innovatie) en ICT. Meer hierover lees je in de nieuwsbrief waarin we je graag meenemen in de laatste ontwikkelingen.

Ontdek meer

Veelgestelde vragen